Kela-infoa

Kelan vammaistuet ja -palvelut
Vammaisetuudet tukevat vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Vaikeasti sairas tai vammainen voi myös saada Kelan tukemaa kuntoutusta. Myös apuvälineitä myönnetään osana kuntoutusta.


Kela kertoo selkokielellä tuista ja palveluista
Kela julkaisee ensimmäistä kertaa selkokieliset esitteet etuuksistaan. Esitteet on toteutettu yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa.

Terveys ja kuntoutus
Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat, kuntoutus ja vammaisetuudet

Eläkkeelle
Eläketurva, asumisen tuki, hoitotuki ja maahanmuuttajan erityistuki