Kysely Digitaidoista. Vastaa 3.4.2020 mennessä.

2.4.2020
Kategoriat: Tiedote

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on perinteisesti kutsunut järjestöjä yhteiseen tapaamiseen toukokuussa. Koronatilanteen vuoksi tilaisuus siirtyy syksyyn ja kuulemme mielellämme toiveitanne tilaisuutta koskien.
Pandemia-tilanne on pakottanut meidät kaikki ottamaan melkoisen digiloikan arjessamme ja siihen liittyy myös nyt mahdollisuus antaa näkemystä valtakunnallisen kyselyn kautta.

Selvitämme tämän valtakunnallisen kyselyn avulla suomalaisten digitaitoja ja digipalvelujen käytön sekä sähköisen asioinnin avun tarvetta. Kysely on tarkoitettu kaikille, myös heille, jotka eivät käytä älylaitteita tai asioi itse sähköisesti. Kyselyyn toivotaan vastauksia monipuolisesti erilaisilta digipalvelujen käyttäjiltä aloittelijoista tehokäyttäjiin.

Kysely on osa valtiovarainministeriön rahoittamaa ja Digi- ja väestötietoviraston toteuttamaa valtakunnallista digituen koordinaatiota. Digituen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaaliset taidot sekä mahdollisuus saada apua joustavasti, itselle sopivalla tavalla. Digi- ja väestötietovirasto vastaa digituen valtakunnallisesta kehittämisestä. Kysely on ensimmäinen digitaitojen valtakunnallinen kartoitus, jonka avulla saamme tärkeää tietoa digituen ja digipalvelujen kehittämisen tueksi.

Kyselyyn voi tällä hetkellä vastata ainoastaan sähköisesti osoitteessa: www.dvv.fi/digitaitokartoitus. Kyselyyn voi vastata 3.4. saakka. 

Kysely oli tarkoitus tehdä myös paperilomakkeella, mutta poikkeustilanteessa tästä luovuttiin. Koska nyt jää kuulematta pääsääntöisesti niiden ääni, jotka eivät käytä digitaalisia palveluita, voisi heitäkin haastatella vaikkapa puhelinkontaktien kautta? Paperinen kysely on toivottavasti toteutettavissa syksymmällä.

Kysely on siis avoinna kaikille kansalaisille ja kaikkien vastaukset ovat tärkeitä, joten jaattehan ystävällisesti tätä saatetta edelleen sidosryhmillenne, digitukea antaville tahoille ja digituen saajille, jotta saisimme kyselystä Pirkanmaalta mahdollisimman kattavan otannan. Kiitos avustasi!

Toiseksi kutsun Pirkanmaalla toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä myös omaan verkostoomme (Pirkanmaan digituen alueellisen koordinaation kehittämishanke, PiDiKe) ja siihen liittyen on oheinen pdf-esitys. Jos laitatte sen esitysmoodiin, pääsette suoraan kirjautumaan verkoston liittymislomakkeeseen. Ellei esitys aukea, voitte olla yhteydessä joko hankkeen projektipäällikköön Markus Lappiin (ihan alhaalla yhteystiedot) tai meillä allekirjoittaneeseen tai järjestötyön ja vapaaehtositoiminnan kehittämishankkeemme projektipäällikköön Mika Virtaseen.

Teette tärkeää työtä ja siitä suuri kiitos!
yhteistyöterveisin

Tiina Surakka
Hallintoylihoitaja
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Yhtymähallinto
PL 2000
FinnMedi 6-7, Biokatu 14
33521 Tampere
Puh. 03 311 65 625
050 468 2565

PIDIKE PROJEKTIPÄÄLLIKÖN YHTEYSTIEDOT:
Markus Lappi
Projektipäällikkö, PiDiKe-hanke / Project Manager, PiDiKe
Pirkanmaan liitto / Council of Tampere Region

Kelloportinkatu 1 B, 3. krs
33101, Tampere, Suomi / Finland
+358 447123898
markus.lappi@pirkanmaa.fi

www.pirkanmaa.fi