Tietoa yhdistyksestä

Pirkanmaan neuroyhdistyksen ladattava esite: Pirkanmaan yhdistysesite 2023

Pirkanmaan neuroyhdistys

Pirkanmaan neuroyhdistys toimii nimensä mukaisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Yhdistyksen vaikutuspiiriin kuuluu Tampereen kaupunki ja muut Pirkanmaan maakunnan kaupungit ja kunnat.

Kuntauudistusten myötä aluemääritykset on muuttuneet ja laajentuneet entisestään,
ja uudet paikkakunnat ovat päässeet rikastuttamaan Pirkanmaan neuroyhdistyksen toimintaa ja jäsenmäärää.

Yhdistyksen jäsenistö ja tehtävä

Yhdistyksen jäsenistöön kuuluu MS-tautia tai harvinaisia neurologisia sairauksia (Harnes) sairastavia henkilöitä ja
heidän läheisiään sekä yhdistyksen kannatusjäseniä.

Yhdistys jakaa oikeaa tietoa MS-taudista ja eräistä harvinaisista sairauksista. Se informoi kuntoutuksen saannista ja hoidoista, sekä pyrkii edistämään ja tukemaan jäsenistönsä hyvinvointia.

Yhdistys vaikuttaa

Yhdistys välittää monipuolisesti tietoa sekä viestii avoimesti
omasta toiminnastaan. Yhdistys tekee yhteistyötä oman alueensa muiden yhdistysten kanssa esim. edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa. Yhdistys pyrkii myös vaikuttamaan aktiivisesti valtakunnallisella tasolla. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen erilaisia liikunta-, virkistys ja harrastusmahdollisuuksia. Lisätietoa
yhdistyksen kotisivuilta: neuropi.fi.

Neuroliiton jäsenyhdistys

Pirkanmaan neuroyhdistys on yksi Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksestä. Yhdistysten ja vertaisryhmien yhteystiedot sekä lisätietoa MS-taudista ja harvinaisista neurologisista sairauksista
Neuroliiton kotisivuilla: neuroliitto.fi.

Tervetuloa mukaan

Tervetuloa mukaan! Yhdistys järjestää jäsenilleen jäseniltoja,
liikuntatoimintaa sekä monipuolista vertaistoimintaa. Vertaisryhmät järjestävät myös itsenäisesti omaa toimintaa. Lue lisää
vertaisryhmien esitteistämme, yhdistyksemme kotisivuilta tai
ota yhteyttä suoraan vertaisryhmän vastuuohjaajaan.

Vertaisryhmät

Vertaisryhmät Pirkanmaan neuroyhdistyksellä on 12 potilasjäsenten ylläpitämää vertaisryhmää, joista 6 sijaitsee Tampereella ja 6 eri puolilla Pirkanmaata. Yhdistyksen tiloissa Tampereella, Tammelantorin laidalla, kokoontuu myös 2 Harvinaisten neurologisten sairauksien ryhmää, joista toinen on Chiari- ja Syringomyeliayhdityksen vertaisryhmä.
Vertaisryhmien yhteystiedot: vertaisryhmät.

Tietoa ja tukea

Tietoa ja tukea Jäsenmaksua vastaan kaikki jäsenet saavat Neuroliiton julkaiseman
kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän Avain-lehden. Yhdistyksen
ajankohtaisista tapahtumista lähetetään halukkaille uutiskirje
kahden kuukauden välein sähköpostilla. Neuroliiton kotisivulta
voi tilata mm. sairauskohtaisia oppaita. Monelle tärkeä Vessapassi toimitetaan automaattisesti jäsenmaksulomakkeen
yhteydessä. Lomakkeen kääntöpuolelta löytyy tieto, jolla voi
osoittaa sairastavansa neurologista sairautta.
Lisätietoja: jäsenedut.

Vertaistukijat

Vertaistukijat Koulutettujen vertaistukihenkilöiden kanssa jäsen tai omainen voi käydä luottamuksellisia puhelinkeskusteluja. Tarvittaessa keskustelut onnistuvat myös nimettömänä.
Vertaistukihenkilöiden yhteystiedot

Palvelukartta

Palvelukartta MS-tautia sairastavan palvelukarttaan on koottu
palvelut, joita MS-potilas voi saada henkilökohtaisen tilanteensa ja tarpeensa mukaan eri palveluntuottajilta. Palvelukartan
tavoitteena on lisätä sekä potilaiden että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kokonaiskäsitystä MS-potilaan hoitopolusta. Palvelukartta on toteutettu yhteistyössä Pirkanmaan
neuroyhdistyksen ja Merck Oy:n kanssa.
Palvelukartta