Kutsu kevätkokoukseen 2024

1.4.2024
Kategoriat: Kokoukset,Vuosikokous

Pirkanmaan neuroyhdistyksen kevätkokous pidetään
15.4.2024 klo 18.00
yhdistyksen toimitiloissa osoitteessa Kyllikinkatu 9, Tampere.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kevätkokouksen asialista

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 4. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
 5. Esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
 6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 7. Toiminnantarkastajan valinta
  Syyskokouksessa valitut henkilöt ovat esteellisiä.
 8. Hallituksen täydentäminen
  Hallitukseen voidaan valita 0-4 varsinaista jäsentä ja 1-5 varajäsentä nykyisten lisäksi.
 9. Toimintasuunnitelman tarkentaminen ja siihen sisältyvät ehdotukset
 10. Budjetin uudelleentarkastelu
 11. Sääntömuutos.
  Neuroliiton mallisäännöt.

Kokousmateriaaleihin on mahdollista tutustua etukäteen yhdistyksen toimistolla maanantaisin ja torstaisin klo 13–15.