Hallitus

Pirkanmaan neuroyhdistyksen hallitus vuonna 2023

Puheenjohtaja: Anne Beresford 2023
Varsinaiset jäsenet:
2022-2023:Heidi Sandholm
2023-2024: Sirpa Luoma, Anna Tiainen ja Pauliina Alppi

Varajäsenet:
2022-2023: Anne Soinila ja Katja Maijala
2023-2024: Heidi Hult ja Hannu Pulli

Hallituksen sihteerinä toimii järjestösihteeri Paula Aarnio