Ylimääräinen vuosikokous 2021

27.12.2021
Kategoriat: Vuosikokous,Yleinen

Ylimääräinen vuosikokous 2021

Aika: ke 29.12.2021 klo 18

Kokoukseen osallistuminen: Virtuaalisen etäyhteyden luominen onnistuu helposti suoraan seuraavan linkin kautta. Klikkauksen jälkeen aukeavalla sivulla ei vaadita muuta, kuin hyväksyä klikkaamalla “Liity”. Vaihtoehtoisesti voi myös soittaa numeroon +358 9 231 32 699, PIN-koodi: 342435549#

Paikka: Pirkanmaan neuroyhdistyksen toimitilat,
Kyllikinkatu 9, 33100 Tampere

Valitsevan koronatilanteen vuoksi neuroyhdistyksen hallitus suosittelee jäsenille ensisijaisesti etäosallistumista kokoukseen!!!

Fyysisesti paikan päälle saapuvilta jäseniltä tarkistetaan koronapassi. Valmistaudu todistamaan myös henkilöllisyytesi tässä yhteydessä. Pirkanmaan neuroyhdistyksen tiloissa tulee käyttää kirurgista maskia, joita on saatavilla myös yhdistykseltä.

Vaikka käytännössä kaikki kokouksen osallistujat osallistuisivat etäosallistuen, tulee kokouksella tästä huolimatta olla fyysinen kokouspaikka. Päätös on tarkastettu Avista ja Neuroliitosta.

§1 Kokouksen avaus

§2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

§3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§4 Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

§5 Toiminnantarkastajan valinta vuosille 2020, 2021 ja 2022
Esitys:

Toiminnantarkastajaksi 2022 on 29.11.2021 kokouksessa valittu henkilö, joka työskentelee toiminnanjohtajan henkilökohtaisena avustajana, ja varatoiminnantarkastajaksi toiminnanjohtajan äiti. Toiminnantarkastajan pätevyytenä YO, merkonomi; varatoiminnantarkastajan pätevyys merkonomi.

Samat henkilöt on valittu jo yhdistyksen kokouksessa 28.11.2019 ja 30.11.2020 yhdistyksen vuoden 2020 ja 2021 toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi.

Kokoukseen osallistunut yhdistyksen jäsen on ottanut 30.11.2021 yhteyttä yhdistyksen  hallitukseen, ja kyseenalaistanut siellä tehtyjä henkilövalintoja. Yhteydenotot tapahtuivat sähköpostitse 29.11.2021 pidetyn kokouksen jälkeen, ja niissä tiedusteltiin valituksi tulleiden henkilöiden riippumattomuutta yhdistyksen virallisista toimijoista. Viesti oli lähetetty puheenjohtaja Pauliina Alpille, varapuheenjohtaja Tiia Lagerstamille ja toiminnanjohtaja Anne Beresfordille. 

Päätösehdotus:

Kumotaan yhdistyslain vastaiset päätökset syyskokousten 2019, 2020 ja 2021 osalta koskien toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valintaa, sekä valitaan uudet toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuosille 2020, 2021 ja 2022.

Pirkanmaan neuroyhdistyksen hallitus ehdottaa toiminnantarkastajaksi Tiina Saarilahtea HT ja varatoiminnantarkastajaksi Markku Laaksoa HT.

Päätös:

§6 Varajäsenten lukumäärä ja varajäsenen valinta ylimääräisessä vuosikokouksessa

Esittely:

Syyskokouksessa 29.11.2021 päätettiin varajäsenten lukumääräksi 3. Yhdistyksen sääntöjen mukaan syyskokouksessa on valittava vähintään 4 ja enintään 8 varajäsentä.  

Yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaan kuitenkin:
“Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat vähintään 4 enintään 8 varsinaista ja vähintään 4 enintään 8 varajäsentä. Varajäsenet toimivat jäseninä valintajärjestyksessä.

Hallituksen jäsenistä vähintään 3 tulee olla potilasjäseniä ja mikäli mahdollista yhden neurologian erikoislääkäri.

Jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita joko hallituksen jäsenistä tai hallituksen ulkopuolelta”.

Päätösehdotus:

Kumotaan syyskokouksen 2021 kohdan 4. päätös, koska se ei vastaa yhdistyksen sääntöjä. Päätetään varajäsenten lukumääräksi 4, ja valitaan 1 varajäsen lisää, jolloin tilanne vastaa alkuperäistä.

Päätös:

§7 Päätetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien palkkiosta
Syyskokouksessa 28.11.2019, 30.11.2020 ja 29.11.2021 on päätetty kohdassa 7. toiminnantarkastajien/tilintarkastajien palkkiosta seuraavaa:

”Toimitaan edellisvuosien tapaan ja tilintarkastajalle ostetaan kukkia tai muuta sellaista 50€ arvosta”.

Päätösehdotus:
Kumotaan nämä em. toiminnantarkastajien palkkioita koskevat päätökset. Päätetään toiminnantarkastajille vuosilta 2020, 2021 ja 2022 maksettavien palkkioiden määrät.

Valitun toiminnantarkastajan esittämän laskun mukaan ja enintään 300 euroa/toiminnantarkastus. Summa sisältää arvonlisäveron.

Päätös:

§8 Kokouksen päätös<

Pirkanmaan neuroyhdistyksen hallitus