Pirkanmaan neuroyhdistyksen SYYSKOKOUS

9.9.2022
Kategoriat: Yleinen

Esityslista:

Aika: ma 26.9.2022 klo 18.00

Paikka: Pirkanmaan neuroyhdistyksen toimitilat, Kyllikinkatu 9, Tampere

Etäyhteys: Kokoukseen voi osallistua myös etänä Google Meet ohjelman
välityksellä. Sitä varten tulee ilmoittautua su 25.9.2022 mennessä: ilmo@neuropi.fi

§1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa

§2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§3 Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

§4 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan puheenjohtaja vuodelle 2023,
vuosittain hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
Pirkanmaan neuroyhdistyksen hallitus on saanut eropyynnön 01.09.2022
puheenjohtaja Pauliina Alpilta. Pyyntö saatiin kesken puheenjohtajan toimikautta.
Pauliina Alppi jatkaa tehtävässään vuoden 2022 loppuun.

§5 Valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja yksi
varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

§6 Määrätään varsinaisten jäsenien ja kannatusjäsenien jäsenmaksujen suuruudet

§7 Päätetään hallituksen jäsenten mahdollisesta palkkiosta ja määrätään
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien palkkiosta

§ 8 Hallitus esittää talousarvioon 2022 muutosta toiminnanjohtajan palkkauksen
suhteen. Toiminnanjohtaja Anne Beresford on irtisanoutunut ja hänen viimeinen
työpäivänsä on 1.10.2022. Hallitus on löytänyt tehtävään sopivan henkilön, joka on
valmis jatkamaan toiminnanjohtajana 1.10.2022. Hänen bruttopalkkapyyntönsä on
1000€/kk. Anne Beresfordin bruttopalkka oli 809€/kk. Eroa kertyisi siis 191€/kk.
Hallitus esittää, että talousarvion 2022 henkilöstökulujen palkat ja palkkiot osuutta
korotetaan 12 000€: sta 13 500€: oon. Edellisen toiminnanjohtajan palkkakulut
olisivat tuolta 3 kk:den ajalta olleet henkilöstökuluineen 843,85€ x 3 = 2 531€ ja nyt 1
000€ palkalla henkilöstökuluineen 1 315,65€ x 3 = 3 947€.

Hallitus tekee seuraavan toiminnanjohtajan kanssa määräaikaisen työsuhteen
1.10.22-31.1.23

Pirkanmaan neuroyhdistyksen hallitus esittää, että 3 947€ - 2 531 = 1 423€:n erotus katetaan perimättä jääneistä As. Oy Tamron Kulman vastikkeista (401, 93€/kk) Pirkanmaan neuroyhdistyksen
toimitilat sijaitsevat tässä taloyhtiössä.

Pirkanmaan neuroyhdistyksen hallitus tekee jatkossa määräaikaisia työsopimuksia
yhdistyksen toiminnanjohtajan palkkauksen suhteen, koska siirtyminen
hyvinvointialueelle tuottaa epävarmuutta esim. Tampereen kaupungin toiminta-
avustusten suhteen. Hallitus kartoittaa erilaisia rahoitusvaihtoehtoja tai
toimintatapoja toiminnanjohtajan suhteen loppuvuonna 2022.

§9 Hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle kalenterivuodelle

§10 Hyväksytään talousarvio tulevalle kalenterivuodelle

§11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat.
Valitaan Pirkanmaan neuroyhdistyksen edustaja Neuroliiton liittovaltuustoon ja
hänelle kaksi varahenkilöä. Valinta tehdään poikkeuksellisesti Pirkanmaan
neuroyhdistyksen syyskokouksessa, koska Neuroliiton sääntöuudistuksen
yhteydessä 2020 valitun liittovaltuuston toimikausi päättyy vuoden 2023
liittovaltuuston kevätkokouksen alkuun. Uusi liittovaltuusto aloittaa toimikautensa
kevätkokouksesta 2023.

§12 Kokouksen päätös