Haku Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestöyhteistyöryhmään avoinna

23.10.2023

Pirkanmaan hyvinvointialueelle perustetaan järjestöyhteistyöryhmä, 
joka toimii yhteistyötahona järjestöjen ja julkishallinnon organisaatioiden välillä. 
Pirkanmaalaiset järjestöt voivat nyt ehdottaa omia edustajiaan työryhmään. Haku on avoinna ke 15.11.2023 asti.

Yhteistyöryhmän tehtävänä on vahvistaa yhteistyötä sekä hyvinvointialueen ja järjestöjen välillä 
että Pirkanmaan järjestöjen kesken. Lisäksi tehtävänä on tuoda järjestökentän viesti 
ja osaaminen Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia- ja ohjelmatyöhön sekä palveluiden kehittämiseen.

Ryhmän toimintaa valmistelevat yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialue ja Artteli-kumppanuusyhdistys ry.  
Järjestöyhteistyöryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa, ja se voi tarvittaessa perustaa alatyöryhmiä 
tai kokoontua useammin.Työryhmässä työskentelystä ei makseta kokouspalkkioita tai kulukorvauksia.

Yhteistyöryhmään valitaan kaksi jäsentä kustakin järjestökategoriasta, joita on yhteensä 19. 
Järjestön toimija voi hakea mukaan järjestöyhteistyöryhmään oman alansa järjestöverkoston kautta tai sellaisen 
järjestön edustajana, joka toimii kattavasti koko Pirkanmaalla. 

Hakemuksesta tulee ilmetä ehdokkaan yhteistyöryhmään tuoma asiantuntijuus omassa järjestökategoriassaan ja mahdollisuus osallistua työskentelyyn virka-aikana osana omaa tehtäväänsä.Valinnan kriteerit 

  • Edustaja on sitoutunut työskentelyyn ja hänellä on mahdollisuus osallistua yhteistyöryhmän työskentelyyn virka-aikana. 
  • Edustajalla on laajan verkoston tuki ja hän edustaa koko kategoriansa järjestöjä Pirkanmaalla.
  • Edustajalla on osaamista viestinnästä ja halu ja keinot viestiä järjestöyhteistyöryhmän asioista kategoriansa järjestöille/verkostolle.
  • Edustajalla on kehittävä ote työskentelyyn. Hänellä on halu vaikuttaa sekä ottaa kantaa ja ymmärrystä laajan kentän ilmiöistä.
  • Yhdeltä järjestöltä lähtökohtaisesti yksi edustaja
  • Moninaisuus. Toivoimme edustajiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia. Lisäksi toivomme Pirkanmaan laajuisesti monipuolisesti eri kunnista ja kaupungeista edustajia.
  • Perustamispäätöksen järjestöyhteistyöryhmästä tekee Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen

Pirkanmaan neuroyhdistyksen hallitus toivoo yhteydenottoa sähköpostilla otsikolla järjestöyhteistyö: ilmo@neuropi.fi
tai tekstiviestillä: 045 130 4888 jäseneksi haluavalle su 12.11.2023 mennessä. Kerro samallamiksi juuri sinut tulisi valita Pirhan järjestötyöryhmään. Pirkanmaan neuroyhdistyksen hallitus tekee ehdotuksen Pirhalle

Lisätietoja Pirhan sivulla