Kysely koronaviruspandemian vaikutuksista – vastaa ja vaikuta

4.6.2020
Kategoriat: Kysely

Kysely koronaviruspandemian vaikutuksista – vastaa ja vaikuta
Harvinaista sairautta sairastavien ja heitä hoitavien kokemuksia COVID-19-pandemiaan liittyen kerätään eurooppalaisella kyselyllä. Tavoitteena on saada kuuluville harvinaissairaiden erityistarpeet pandemian aikana sekä tarjota käytännön ratkaisuja sen varmistamiseksi, että harvinaissairaat otetaan huomioon pandemiaan liittyvissä toimissa. Kyselyn tulokset tullaan jakamaan vastaajille sekä välittämään eteenpäin päättäjille.

Kysely löytyy suomenkielisenä ja vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Alustavia tuloksia on jo julkaistu. Vastausten perusteella koronavirustilanteella on ollut haitallisia vaikutuksia harvinaissairaille, esim. suurimmalla osalla vastanneista on ollut
häiriöitä hoidon ja kuntoutuksen jatkuvuudessa:

https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/EURORDIS75/RD_COVID_19_ext/FL.htm