Yhdistyksen tiloihin tarvitsee tulla Kyllikinkadun kautta

11.11.2021

Tiedote 10.11.2021
Pinninkadun ajorata joudutaan sulkemaan pois käytöstä työmaan kohdalta, jalankulku Pinninkatua pitkin säilytetään. Kulku Pinninkadulle tapahtuu jatkossa Kyllikinkadun kautta.

Tontilla kulkevien viemäriputkien siirtotyöt toteutetaan marraskuussa. Siirtotyöt pyritään toteuttamaan ilman vesikatkoksia, mutta mikäli vedensaantia joudutaan katkaisemaan tästä pyritään tiedottamaan hyvissä ajoin.